इन-हाउस उदात्तीकरण प्रिंट

सुविधा

2 प्रिंटिंग मशीन

1 उदात्तीकरण मुद्रण मशीन

1 3D डाय-कट मशीन

वार्षिक उत्पादन

1-2 दशलक्ष जोडी इनसोल

लेझर-कटिंग
छापा
प्रिंट-इन-रोल